Key Dates

Make a note of these important dates!

Participation period
Del 30 de octubre 2023 al 7 de febrero 2024
Regional jury decision
Antes del 15 de marzo de 2024
National Jury decision
Antes del 26 de abril de 2024